Elementy terapii MNRI

Rehabilitacja z wykorzystaniem elementów terapii MNRI

Program MNRI , został opracowany przez dr. psychologii rozwojowej i edukacyjnej Svetlanę Masgutovą, na bazie jej wieloletniego doświadczenia w pracy na całym świecie .

Wszystkie terapie składające się na cały program MNRI , uzupełniają się i są dobierane w zależności od potrzeb pacjenta. Program MNRI stosowany jest zarówno u dzieci jak i dorosłych z :

  • porażeniem mózgowym
  •  autyzmem
  • zachowaniami agresywnymi
  • lękami i fobiami
  • opóźnieniami w rozwoju umysłowym
  • trudnościami w nauce , dysleksją
  • ADHD, ADD
  • zaburzeniami mowy
  • zaburzeniami integracji sensorycznej

Więcej na stronie: www.masgu.com

rzut